De inschrijving voor de Doedagen 2019 is op maandag 8 april a.s. en kan de hele dag plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Aangezien we de afgelopen jaren de kinderen die in eerste instantie op de wachtlijst waren geplaatst alsnog konden toelaten, gaan we ervan uit dat we ook dit jaar geen wachtlijst zullen hebben. Deelname is mogelijk voor alle kinderen die wonen in de wijken Heuveleind of Heivelden en/of op school zitten in deze wijken. Er kunnen maximaal 300 kinderen deelnemen.

 Als u uw kind inschrijft, vragen wij u om minimaal 1 dag te komen helpen. Zonder uw hulp kunnen de 123-Doedagen helaas niet doorgaan.

Als u meerdere kinderen inschrijft, wilt u dan een totaalbedrag overmaken o.v.v. naam van de kinderen?